Tellu er en pådriver for innovasjon og digitalisering i Norges helse- og omsorgssektor

Tellu

Tellu er et resultat av en fusjon mellom Tellu IoT AS og e-helse satsningen i Telenor Norge. Sammen blir vi et dedikert e-helse selskap med styrket evne til å utvikle velferdsteknologiske tjenester til helse- og omsorgstjenesten. Tellu er en ledende totalleverandør av digital velferdsteknologi. Vi har en bred portefølje av robust og gjennomprøvd utstyr og teknologi for trygghet og mestring. Sammen med kommuner og sykehus jobber vi for å skape innovative løsninger som kommer ansatte, pasientene, brukerne og deres pårørende til gode. Som integrator syr vi sammen ulike løsninger og setter de i system.

Vi jobber med å oppdatere våre websider. I mellomtiden kan du lese mer om hva vi leverer her:

Fra 1. juli 2020 vil Telenors e-helsevirksomhet drives videre i Tellu IoT AS. Selskapet vil videreføre Telenors forpliktelser og betjene kunder som i dag. Vi ønsker alle kunder og samarbeidspartnere velkommen til oss i Tellu, og ser frem til å fortsette samarbeidet.

Hvis du ønsker å komme i kontakt med oss, send oss gjerne en mail på post@tellu.no


TelluCloud

Tellu har tradisjonelt levert skybaserte IoT tjenester i og utenfor Norge innen blant annet helse, logistikk og personell sikkerhet. Les mer om TelluCloud.