Våre referanser

Våre løsninger er utviklet for å gi mer trygghet for brukerne, og lette hverdagen for de ansatte i helsetjenesten. Brukeren står i sentrum og vi jobber tett med helsearbeidere som kjenner arbeidsoppgavene best.

Innovasjonssamarbeid

Avstandsoppfølging av koronapasienter

Vi har utviklet en løsning i tett samarbeid med Bodø kommune som legger til rette for at pasientene bor hjemme og får oppfølging på avstand. Nå anvender Bodø denne løsningen til nye formål.