Digitalt trygghetslarm

Tellus prisbelönta trygghetslarm samlar in signaler från olika sensorer i hemmet, utöver det bärbara larmet. Det ger bättre överblick för hemtjänsten och ökad trygghet för användaren.

Varför ska man använda Tellus trygghetslarm?

Hemmaboende äldre personer som känner sig trygga blir mer självständiga och får bättre livskvalitet. Tellus trygghetslarm ökar säkerheten ytterligare genom att kombinera det traditionella stationära trygghetslarmet med en bärbar larmknapp och trådlösa sensorer som varnar för olika situationer i hemmet. Sensorer på dörrar och fönster kan registrera om användaren går ut på natten. Sängsensorer kan registrera om användaren återvänder till sängen efter ett toalettbesök på natten. Anpassningsalternativen är många, och hemtjänsten väljer själv vilken information som ska samlas in för att ge en helhetsbild av användarens situation.

Det stationära trygghetslarmet har mikrofon och högtalare med bra ljud, vilket gör att användare och vårdpersonal kan prata med varandra utan att behöva använda en telefon. Denna kombination av tvåvägskommunikation och sensorvarningar bidrar till ökad säkerhet för hemmaboende och effektivare hälsovård. Trygghetslarmet gör att man kan samla tjänster som digital tillsyn och digital uppföljning i hemmet och få gemensam övervakning.

Så här fungerar Tellus trygghetslarm

Trygghetslarmet kan anslutas med upp till 48 olika sensorer. Det kan vara sensorer som varnar och förebygger, som rörelsesensor och sängsensor. Eller så kan det vara medicinska sensorer som mäter blodtryck och doserar mediciner. Informationen från sensorerna kan överföras till hemtjänstens system.

Trygghetslarmet hanteras via en webbaserad portal (Care Management Portal). Här kan administratörer konfigurera sensorer, varningar och larm och få detaljerad översikt över alla trygghetslarm helt ner på minutnivå.

Tellus trygghetslarm har prisbelönt design och funktion. Det är utvecklat för att även vara kompatibelt med framtidens välfärdsteknik. Nya funktioner introduceras regelbundet och uppdateringar laddas ner automatiskt. Lösningen levereras i kompletta utrustningspaket som innehåller sensorer och den bärbara larmknappen SMILE, som bärs som ett halsband.

Funktion

 • Tvåvägskommunikation med hög ljudkvalitet
 • Lång räckvidd för trådlösa sensorer
 • Alltid online – via fast bredband, 2G- eller 4G-nätverk
 • Batteribackup på upp till 450 timmar
 • Webbaserad administrationsportal (Care Management Portal – CMP)
 • ”Plug & Play” – enheten är klar att använda när den slås på

Så här garanteras säkerheten

Användarens sekretess är garanterad. Användaren får information om vilka uppgifter trygghetslarmet samlar in och måste godkänna detta. Användaren väljer också om det är anhöriga eller hemtjänsten som ska motta larm.

Trygghetslarmet har aldrig driftstopp, inte heller under systemuppdateringar. Det förlorar aldrig anslutningen eftersom det kan använda såväl fast bredband som 2G- och 4G-nätverk.
Med GPS som extrafunktion i stationära trygghetslarm, kan till exempel dementa användare spåras även om de har lämnat hemmet.

Trygghetslarmet följer principerna i SCAIP (Social Care Alarm Internet Protocol).

Få hjälp med att komma igång

Om ni väljer Tellu, kommer vi att ge råd och vara pådrivande under hela processen för att säkerställa ett lyckat resultat.

Vi hjälper er med:

 • utbildning av vårdpersonal, administratörer och tjänstemottagare
 • workshops för att bedöma behov och funktionalitet
 • arbetet med att upprätta en risk- och sårbarhetsanalys – ROS – och en bedömning av sekretesskonsekvenser (Data Protection Impact Assessment – DPIA)
 • övervakning av IT-systemen dygnet runt
 • teknisk support

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa er under processen:

Kontakta oss