Flere tjenester for trygghet og mestring

Digital nøkkelhåndtering

Mer trygghet for brukeren og ingen nøkler på avveie. Hjemmetjenesten sparer tid ved å låse opp med mobiltelefonen – enten gjennom digital nøkkelboks eller elektronisk dørlås.

Last ned produktark

Medisineringsstøtte

Rett medisin til rett tid – uten at hjemmetjenesten må komme på besøk. Tellus store utvalg av medisinpåminnere, dispensere og medisineringsroboter gir brukerne mestring og sparer ressurser.

Last ned produktark

Løsninger for pårørende

Med appen Tryggi kan pårørende til hjemmeboende brukere sjekke status på trygghetsalarmen og bli varslet ved tilkoblingsfeil eller utløst alarm. Tryggi kan gi varsler fra ulike sensorer, også røykvarsler.

Last ned produktark

Pasientvarsling

Et moderne pasientvarslingssystem for institusjoner, som kan kobles til trygghetsalarm, ulike sensorer og medisinsk utstyr.Løsningen gir beboerne mer bevegelsesfrihet og mer ro på avdelingen.

Last ned produktark

Kollegavarsling

Økt trygghet for helsearbeidere i stillinger med risiko for fysisk utagering. Ett trykk på alarmknappen varsler kollegaene. GPS viser hvor i bygningen det er behov for assistanse, og hvem som er nærmest.

Last ned produktark